CENTRE DE LES ARTS DEL CIRC SALTIMBANQUI


El Centre de les Arts del Circ Saltimbanqui vol oferir formació circense estable i de qualitat a les comarques del Garraf i el Penedès. Donar motivació als més petits i despertar el seu interès en el nostre món del circ a travès del joc i l'esbarjo, motivar a joves i adults en la pràctica de les diferents tècniques de circ, gestionar un espai de pràctica, intercanvi, informació, formació, exhibició, creació, difusió, contacte i de trobada dels interessats en la pràctica de les arts del circ.

El nostre desig és que el Circ estigui present en les nostres vides quotidianes, als nostres carrers, plaçes, teatres i a les nostres festes populars, com una expresió cultural i artística accessible a tots el públics. Millorar i facilitar la lliure circulació d'artistes i companyies de circ, dignificar la nostra professió, trobar o crear espais d'exhibició, tant per infants, joves i amateurs com per els professionals de les Arts de Circ.

Implantar el circ a la societat és el nostre gran objectiu, tant a nivell formatiu com d'exhibició d'espectacles de circ, oferir formació circense en els diferents àmbits: l'escola, el lleure, la família i/o el social, potenciar la educació en valors, la creació artística i la pràctica de les tècniques de circ.

En general qualsevol activitat relacionada amb les arts del circ.


Potenciar la descoberta, la iniciació, la pràctica, la professionalització, l'especialització, l'exhibició, la programació, la difusió, la recerca, l'innovació, la creació artística i la producció d'espectacles de circ.

Col·laborar amb els diferents col·lectius, entitats comarcals i locals, per afavorir la interrelació comunitària.

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les següents activitats:

Formació d'infants, joves i adults, formació de professionals, circ familiar, circ social, formació de formadors, circ en el lleure, tallers de circ, cursos, casal de circ, escola de circ, espectácles de circ, actes culturals, festivals, concerts, exposicions, xarrades, trobades, etc...